Celková tabuľka po 4. turnaji D T 4 K
Ratiškovice Stará Turá Mistřín Rakovice 1. ročník
   
  Poradie T-1 T-2 T-3 T-4 Priemer Setové  Body 
  Výkon S.b. Por. Body  Výkon S.b. Por. Body  Výkon S.b. Por. Body  Výkon S.b. Por. Body  celkom body turnaj.
1. TJ Rakovice   3070 52 2 3 2990 55 2 3 3266 80 1 4 3194 73 1 4 3130,00 260 14
2. TJ Baník Ratíškovice 3181 70 1 4 3148 68 1 4 3100 59 2 3 3085 59 2 3 3128,50 256 14
3. TJ Sokol Mistřín 2870 35 3 2 2912 37 3 2 2830 29 3 2 2794 20 4 1 2851,50 121 7
4. MKK Stará Turá   2866 27 4 1 2860 26 4 1 2769 20 4 1 2930 35 3 2 2856,25 108 5
3.6.2017 17.6.2017 24.6.2017 2.9.2017      
Výsledky T - 4 D T 4 K
Rakovice 1. ročník 2.9.2017
TJ Rakovice TJ Baník Ratíškovice
Meno Plné  Dor Ch. S.b. Spolu Plné  Dor Ch. S.b. Meno Plné  Dor Ch. S.b. Spolu Plné  Dor Ch. S.b.
Verčíková Alžbeta 96 36 3 3 132 362 165 10 7,5 Košuličová Kristýna 83 34 0 1 117 357 182 1 7,5
87 52 1 2 139 94 63 0 3 157
85 41 1 1,5 126 527   81 45 1 1,5 126 539  
0 94 36 5 1 130   0 99 40 0 2 139  
Nesteš Lukáš 96 36 2 3 132 363 163 7 11 Fialová Eliška 85 26 4 2 111 340 146 14 9
85 29 3 2 114 76 44 3 3 120
79 53 1 3 132 526   90 36 3 2 126 486  
0 103 45 1 3 148   0 89 40 4 2 129  
Vargová Patrícia 99 36 2 3 135 383 167 7 10 Chromková Denisa 89 42 0 2 131 358 191 5 10
101 44 3 2 145 94 61 2 3 155
91 51 1 3 142 550   90 44 2 2 134 549  
0 92 36 1 2 128   0 85 44 1 3 129  
Šintálová Natália 85 36 0 1 121 358 168 3 9 Schuller Dominik 88 44 1 3 132 351 154 5 7,5
87 42 1 3 129 85 41 4 1,5 126
88 36 2 2 124 526   94 27 0 1 121 505  
0 98 54 0 3 152   0 84 42 0 2 126  
Magala Šimon 87 40 2 1 127 368 162 3 8 Opluštilová Anna 84 44 1 2,5 128 348 183 7 8,5
91 54 0 3 145 92 52 1 2 144
100 36 1 3 136 530   82 52 2 2 134 531  
0 90 32 0 1 122   0 90 35 3 2 125  
Duračková Alexandra 104 44 0 3 148 360 175 4 8,5 Šupálek Jiří 91 34 4 1 125 329 146 12 3,5
87 45 1 1,5 132 82 50 1 1,5 132
88 35 2 2 123 535   70 17 6 0 87 475  
0 81 51 1 2 132   0 86 45 1 1 131  
Výkon Plné Dor Ch. Set.b. Poradie Výkon Plné Dor Ch. Set.b. Poradie
3194 2194 1000 34 54 1 3085 2083 1002 44 46 2
Set body spolu : 54 19 73 Body Set body spolu : 46 13 59 Body
4 3
               strana  1
Výsledky T - 4 D T 4 K 1. ročník
Rakovice 2.9.2017
MKK Stará Turá TJ Sokol Mistřín
Meno Plné  Dor Ch. S.b. Spolu Plné  Dor Ch. S.b. Meno Plné  Dor Ch. S.b. Spolu Plné  Dor Ch. S.b.
Holota Matúš 93 34 3 2 127 343 145 13 5 Maradová Simona 83 27 3 0 110 354 135 14 4
80 26 5 0 106 93 32 3 1 125
90 51 3 3 141 488   83 26 4 0 109 489  
0 80 34 2 0 114   0 95 50 4 3 145  
Čečot Rastislav 68 35 5 1 103 299 107 21 3 Varmužová Zdeňka 77 26 4 1 103 294 113 17 2
74 27 4 0 101 76 35 3 1 111
77 18 7 1 95 406   67 22 6 0 89 407  
0 80 27 5 1 107   0 74 30 4 0 104  
Ondrášková Maťa 73 45 4 0 118 308 168 13 1,5 Valášek Petr 95 26 5 1 121 358 127 11 2,5
80 53 1 0,5 133 89 44 1 0,5 133
75 25 6 0 100 476   83 24 2 1 107 485  
0 80 45 2 1 125   0 91 33 3 0 124  
Lehuta Filip 73 52 1 2 125 323 155 10 3 Bábičková Aneta 81 30 3 0 111 341 133 13 4,5
87 35 3 0 122 84 42 3 1,5 126
83 35 3 0 118 478   99 35 2 3 134 474  
0 80 33 3 1 113   0 77 26 5 0 103  
Kováčová Natália 101 27 4 2,5 128 368 152 9 6,5 Lužová Kateřina 63 42 0 0 105 302 130 16 1
95 36 2 1 131 73 29 6 0 102
76 36 2 0 112 520   84 34 5 1 118 432  
0 96 53 1 3 149   0 82 25 5 0 107  
Kotula Matúš 78 44 2 0 122 332 230 4 9 Varmužová Michaela 92 45 3 2 137 357 150 17 5
82 63 0 3 145 89 44 1 2 133
79 70 0 3 149 562   86 35 8 1 121 507  
0 93 53 2 3 146   0 90 26 5 0 116  
Výkon Plné Dor Ch. Set.b. Poradie Výkon Plné Dor Ch. Set.b. Poradie
2930 1973 957 70 28 3 2794 2006 788 88 19 4
Set body spolu : 28 7 35 Body Set body spolu : 19 1 20 Body
2 1
               strana  2
Poradie  družstiev T - 4 D T 4 K
Rakovice 2.9.2017
Výkon Dorážka Chyby Set. body Body
1. TJ Rakovice 3194 1000 34 73 4
2. TJ Baník Ratíškovice 3085 1002 44 59 3
3. MKK Stará Turá 2930 957 70 35 2  
4. TJ Sokol Mistřín 2794 788 88 20 1
          Poradie  jednotlivcov  na T - 4 D T 4 K
Rakovice 1. ročník 2.9.2017
Hráč Čís.reg. pr. Klub Plné Dor. Ch. S.b. Spolu
1. Kotula Matúš 0 MKK Stará Turá 332 230 4 9 562
2. Vargová Patrícia 0 TJ Rakovice 383 167 7 10 550
3. Chromková Denisa 0 TJ Baník Ratíškovice 358 191 5 10 549
4. Košuličová Kristýna 0 TJ Baník Ratíškovice 357 182 1 8 539
5. Duračková Alexandra 0 TJ Rakovice 360 175 4 9 535
6. Opluštilová Anna 0 TJ Baník Ratíškovice 348 183 7 9 531
7. Magala Šimon 0 TJ Rakovice 368 162 3 8 530
8. Verčíková Alžbeta 0 TJ Rakovice 362 165 10 8 527
9. Šintálová Natália 0 TJ Rakovice 358 168 3 9 526
10. Nesteš Lukáš 0 TJ Rakovice 363 163 7 11 526
11. Kováčová Natália 0 MKK Stará Turá 368 152 9 7 520
12. Varmužová Michaela 0 TJ Sokol Mistřín 357 150 17 5 507
13. Schuller Dominik 0 TJ Baník Ratíškovice 351 154 5 8 505
14. Maradová Simona 0 TJ Sokol Mistřín 354 135 14 4 489
15. Holota Matúš 0 MKK Stará Turá 343 145 13 5 488
16. Fialová Eliška 0 TJ Baník Ratíškovice 340 146 14 9 486
17. Valášek Petr 0 TJ Sokol Mistřín 358 127 11 3 485
18. Lehuta Filip 0 MKK Stará Turá 323 155 10 3 478
19. Ondrášková Maťa 0 MKK Stará Turá 308 168 13 2 476
20. Šupálek Jiří 0 TJ Baník Ratíškovice 329 146 12 4 475
21. Bábičková Aneta 0 TJ Sokol Mistřín 341 133 13 5 474
22. Lužová Kateřina 0 TJ Sokol Mistřín 302 130 16 1 432
23. Varmužová Zdeňka 0 TJ Sokol Mistřín 294 113 17 2 407
24. Čečot Rastislav 0 MKK Stará Turá 299 107 21 3 406
Priemery  hráčov  po  4. turnajovom kole
D T 4 K 1. ročník 2.9.2017
Hráčka Čís.reg. pr. Klub Plné Dor. Ch.Spolu S.b.Spol Spolu Štarty
1. Chromková Denisa 0 TJ Baník Ratíškovice 361,50 189,00 21 36,0 550,50 4
2. Milan Šimon 0 TJ Rakovice 369,50 175,50 14 17,0 545,00 2
3. Duračková Alexandra 0 TJ Rakovice 363,00 180,33 13 29,5 543,33 3
4. Verčíková Alžběta 0 TJ Rakovice 361,25 179,50 29 33,5 540,75 4
5. Nesteš Lukáš 0 TJ Rakovice 358,33 176,33 20 31,0 534,67 3
6. Šintalová Natália 0 TJ Rakovice 366,33 165,33 13 21,0 531,67 3
7. Fialová Eliška 0 TJ Baník Ratíškovice 359,00 163,25 39 35,0 522,25 4
8. Opluštilová Anna 0 TJ Baník Ratíškovice 352,75 168,25 35 34,5 521,00 4
9. Košuličová Kristýna 0 TJ Baník Ratíškovice 343,50 174,25 24 29,5 517,75 4
10. Vargová Patricia 0 TJ Rakovice 363,00 154,50 16 16,0 517,50 2
11. Schuller Dominik 0 TJ Baník Ratíškovice 356,75 160,00 23 33,5 516,75 4
12. Kotula Matůš 0 MKK Stará Turá 352,25 160,50 37 23,0 512,75 4
13. Varmužová Michaela 0 TJ Sokol Mistřín 347,75 162,75 29 20,0 510,50 4
14. Hykšová Tereza 0 TJ Sokol Mistřín 351,67 156,00 21 18,0 507,67 3
15. Magala Šimon 0 TJ Rakovice 350,75 153,50 26 30,0 504,25 4
16. Šupálek Jiří 0 TJ Baník Ratíškovice 334,50 165,75 33 23,5 500,25 4
17. Kováčová Natália 0 MKK Stará Turá 347,25 150,50 43 18,5 497,75 4
18. Zelinková Veronika 0 TJ Rakovice 345,00 150,50 25 14,5 495,50 2
19. Valášek Petr 0 TJ Sokol Mistřín 348,50 139,75 50 17,5 488,25 4
20. Lehuta Filip 0 MKK Stará Turá 334,25 140,50 40 13,0 474,75 4
21. Bábíčková Aneta 0 TJ Sokol Mistřín 335,25 135,50 51 13,5 470,75 4
22. Maradová Simona 0 TJ Sokol Mistřín 326,00 142,25 55 16,0 468,25 4
23. Ondrášková Martina 0 MKK Stará Turá 314,00 139,67 45 7,5 453,67 3
24. Holota Matúš 0 MKK Stará Turá 306,25 135,25 68 8,5 441,50 4
25. Varmužová Zdeňka 0 TJ Sokol Mistřín 304,25 120,75 80 13,0 425,00 4
26. Vávrová Vladka 0 MKK Stará Turá 396,00 177,00 3 10,0 573,00 1
27. Truhlík Dominik 0 MKK Stará Turá 336,00 202,00 4 11,0 538,00 1
28. Lužová Katerina 0 TJ Sokol Mistřín 302,00 130,00 16 1,0 432,00 1
29. Nováková Eva 0 MKK Stará Turá 329,00 96,00 20 1,0 425,00 1
30. Toman Vojtěch 0 MKK Stará Turá 324,00 91,00 26 2,0 415,00 1
31. Čečot Rastislav 0 MKK Stará Turá 299,00 107,00 21 3,0 406,00 1
32. Duračková Tamarka 0 TJ Rakovice 282,00 113,00 24 3,0 395,00 1